2004/A7/左/練習問題の数々

task main()

{

SetSensor(SENSOR_1,SENSOR_TOUCH);
 while(true)
 {
 SetPower(OUT_A,1);
 SetPower(OUT_C,1);
 OnRev(OUT_A);
 OnRev(OUT_C);
 until(SENSOR_1 == 1);
 OnFwd(OUT_A+OUT_C);
 Wait(50);
 Off(OUT_C);
 Wait(150);
 until(SENSOR_1 == 0);
 OnRev(OUT_A+OUT_C);
 }

}


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2005-02-03 (木) 10:56:08