2004/B6/33班

明るいほうへ進むロボット


task main ()
{
 SetSensor(SENSOR_1, SENSOR_LIGHT);
 OnFwd(OUT_A);
 OnRev(OUT_C);
 until (SENSOR_1 > 60);  /*センサーの値が一定の値を越えるまで回転*/
 ClearTimer(0);
 while ( Timer(0) <= 150)
 {
 if (SENSOR_1 >= 60)
 {
  OnFwd(OUT_A+OUT_C);  /*一回転する間にセンサーが反応したらその方向に進む*/
 }
 else
 {
  OnFwd(OUT_A);
  OnRev(OUT_C);
 }
 }
}


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2005-01-28 (金) 17:42:27