2005/A2/課題5

ドヴォルザーク:家路〜交響曲第9番 ホ短調 作品95「新世界より」第2楽章より
#define Do 523
#define Re 587
#define Mi 659
#define Fa 698
#define Sol 784

task play_music()  // 音楽を演奏するタスク
{
  while (true)
  {
    PlayTone(Mi,90); Wait(100); // Wait の時間の方を少し 長くして
    PlayTone(Sol,65); Wait(75); // 同じ音を続けて鳴らす場合にも
    PlayTone(Sol,75); Wait(85); // 一つの音にならないようにしている
    
    PlayTone(Mi,90); Wait(100);
    PlayTone(Re,65); Wait(75);
    PlayTone(Do,90); Wait(100);
    PlayTone(Re,90); Wait(100);

    PlayTone(Mi,65); Wait(75);
    PlayTone(Sol,90); Wait(100);
    PlayTone(Mi,65); Wait(75);
    PlayTone(Re,100); Wait(110);
     
    PlayTone(Mi,90); Wait(100); // Wait の時間の方を少し長くして
    PlayTone(Sol,65); Wait(75); // 同じ音を続けて鳴らす場合にも
    PlayTone(Sol,75); Wait(85); // 一つの音にならないようにしている
    
    PlayTone(Mi,65); Wait(75);
    PlayTone(Re,65); Wait(75);
    PlayTone(Do,90); Wait(100);
    PlayTone(Re,90); Wait(100);
    PlayTone(Mi,65); Wait(75);
  	 PlayTone(Re,65); Wait(75);
   	 PlayTone(Do,90); Wait(100);
 	 PlayTone(Do,120); Wait(130);
	 
	 PlayTone(Sol,15); Wait(20);
    PlayTone(Sol,35); Wait(40); 

    PlayTone(Mi,25); Wait(30);
    PlayTone(Re, 5); Wait(10);
    PlayTone(Do,15); Wait(20);
    PlayTone(Re,15); Wait(20);

    PlayTone(Mi,15); Wait(20);
    PlayTone(Mi,15); Wait(20);
    PlayTone(Mi,35); Wait(40);

    PlayTone(Re,15); Wait(20);
    PlayTone(Re,15); Wait(20);
    PlayTone(Mi,25); Wait(30);
    PlayTone(Re, 5); Wait(10);

    PlayTone(Do,55); Wait(60);
    Wait(20);
  }
}

task main()
{
  SetSensor(SENSOR_1, SENSOR_TOUCH);

  start play_music ;  // 演奏を開始
  OnFwd(OUT_A+OUT_B);  // 前進

  until (SENSOR_1 == 1);
  stop play_music ;   // 演奏を停止
  Off(OUT_A+OUT_B);   // 動きも停止
}

作成者

 とーます れたす

プログラムの話

 作成中

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2005-12-16 (金) 15:36:07