2005/B4/すなお

壁に沿って動くプログラミング

task main()
{
  SetSensor(SENSOR_1,SENSOR_TOUCH);
  SetSensor(SENSOR_3,SENSOR_TOUCH);
 while(true)
 {
  if ((SENSOR_1 == 0) && (SENSOR_3 == 0))
   {
     OnFwd(OUT_A);
     Float(OUT_C);
   }
  if ((SENSOR_1 == 1) && (SENSOR_3 == 0))
   {
     OnFwd(OUT_C);
     OnRev(OUT_A);
     Wait(50);
   }
  if ((SENSOR_1 == 0) && (SENSOR_3 == 1))
   {
     OnFwd(OUT_C);
     Float(OUT_A);
   }
  if ((SENSOR_1 == 1) && (SENSOR_3 == 1))
   {
     OnFwd(OUT_C);
     OnRev(OUT_A);
     Wait(80);
   }
 }
}

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2005-12-05 (月) 17:34:42